Franky Museeuw

Gemeentesecretaris
Is belast met de algemene leiding van de gemeentelijke diensten, bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad en het schepencollege voor, maakt daar verslagen van, en coördineert de uitvoering van de beslissingen.

Top

Gemeentebestuur De Haan
Leopoldlaan 24 - 8420 De Haan
T +32(0)59/24 21 24
F +32(0)59/24 21 23
gemeentebestuur@dehaan.be