Marleen Bouwens-De Soete

3de schepen • bewust '12
Nieuwe Steenweg 146 - 8420 De Haan (Kl.)
059 23 99 20 - m.desoete@telenet.be

Bevoegdheden
feesten en toerisme, jeugd, Initiatief Buitenschoolse Opvang, speelpleinwerking, informatie, huisvuil- en afvalverwerking, roerend erfgoed, toeristische avondmarkten

Zitdagen
Gemeentehuis De Haan-Centrum · Lokaal 02.14
enkel op afspraak

Top