Rudy Claus

 

2de schepen • bewust '12
Herenstraat 6 - 8420 De Haan (W.)
0475 27 72 88 - rudy.claus@dehaan.be

Bevoegdheden
lokale economie, markten en kermisinrichtingen, brandweer, sport en recreatie, onderwijs, verkeer en mobiliteit

Zitdagen
> Gemeentehuis De Haan-Centrum · Lokaal 01.05
ma, do en vr: 8.30-12u – enkel op afspraak

> Sport- en Recreatiecentrum Haneveld 
wo: 8.30-12u – enkel op afspraak

> Wenduine 
enkel op afspraak

Top