U bevindt zich hier: > bestuur > vacatures

vacatures

Het gemeentebestuur zoekt...
Jobstudenten voor de zomervakantie

• TOERISME - INFOKANTOOR (M/V)
Jouw opdracht is onder meer bezoekers onthalen aan de balie, telefonisch onthaal en doorverbinden, informatie opvragen via telefoon of mail, eenvoudige administratieve taken en meewerken aan evenementen. Je spreekt en schrijft Nederlands, Frans, Duits en Engels en je hebt een basiskennis informaticatoepassingen (word, excel, internet, outlook).

• TOERISME - EVENEMENTEN (M/V)
Je wordt ingezet bij toeristische activiteiten en evenementen tijdens de zomermaanden. Je helpt mee aan de voorbereiding (flyeren, opzetten podia, geluids- en lichtinstallatie), staat in voor het onthaal van artiesten en de begeleiding tijdens de acts en helpt bij de afbraak na het evenement. Je bent flexibel en wil werken in een onregelmatig uurrooster, je bent creatief in het vinden van oplossingen voor plots opduikende problemen en je hebt zin voor initiatief. Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs en woont binnen een straal van maximaal 30 km van de arbeidsplaats, of je hebt er een verblijfplaats. 

• CULTUUR - TENTOONSTELLING (M/V)
Je wordt ingezet bij de zomertentoonstelling. Je houdt een oogje in het zeil en bent het aanspreekpunt voor de tentoonstellingsbezoeker. Daarnaast voer je administratieve taken uit. Je hebt zin voor initiatief en werkt punctueel. Je bent flexibel en wil werken in een onregelmatig uurrooster.

• SPORTDIENST (M/V)
Tijdens de zomermaanden werk je mee aan de strand- en sportanimatie van de sportdienst. Je staat in voor de voorbereiding en begeleiding van animatie en activiteiten. Je hebt zin voor initiatief, kan probleemoplossend denken en handelen en bent sportief aangelegd. Je spreekt verschillende talen en gaat vlot met mensen om. Een sportopleiding of nuttige sportervaring is een pluspunt.  

• STRANDBIBLIOTHEEK (M/V)
Je leent boeken, strips en tijdschriften uit aan strandgangers en geeft hen informatie over toeristische activiteiten of over de bibliotheek. Je kan je behelpen in het Nederlands, Frans, Engels of Duits. Je bent flexibel en wil werken in een onregelmatig uurrooster. Je bent vriendelijk, plichtsbewust en tovert steeds een glimlach op je gezicht.
 
• REDDERS (M/V)
Jouw eerste en belangrijkste taak is de veiligheid van de baders. Je bent in het bezit van het vereiste reddersbrevet voor kustredder, en indien nodig een recyclagebrevet. Ook indien je nog moet deelnemen aan het examen dit jaar kan je reeds je kandidatuur indienen. Je woont bij voorkeur binnen een straal van maximaal 30 km van de arbeidsplaats of je hebt er een verblijfplaats. 

• EERSTEHULPVERLENER (M/V)
Je bemant een van de EHBO-posten aan de stranden van onze gemeente. Je onthaalt slachtoffers van kleine incidenten, verloren gelopen kinderen en/of hun ouders en werkt mee aan de preventie hiervan. Je dient de eerste hulp toe bij ernstige incidenten. Je hebt een geldig brevet ambulancier of je kunt bewijzen dat je een medische of paramedische studie volgt die je toegang geven tot het 2e jaar bachelor of je kunt aantonen dat je deze studies hebt beëindigd.  Je dient ook een bewijs af te leveren van een vaccinatie tegen tetanus en hepatitis B. 

• ZON, ZEE… ZORGELOOS – EEN TOEGANKELIJK STRAND VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP (M/V)
Je bent het aanspreekpunt voor mensen met een handicap op het strand, en biedt haar/hem dienstverlening aan op een niet-opdringerige manier. Je verleent adl-assistentie in speciaal daartoe ingerichte accommodatie (dit is geen medische assistentie, maar kan wel lichamelijk zijn zoals ondersteuning bij wassen). Je ondersteunt alle leeftijden, van kinderen met een handicap tot bejaarden, en houdt rekening met zijn/haar keuzes. Je helpt mee aan de bekendmaking van het initiatief en houdt toezicht op de accommodatie. Je moet bij de indiensttreding een opleiding assistent ‘Zon, zee … zorgeloos’ gevolgd hebben. 

• ANIMATOR SPEELPLEINWERKING (M/V)
Tijdens de vakantieperiodes bezorg je de kinderen van de speelpleinwerking een aangename en plezante vakantie, met spelen en activiteiten die jij mee helpt uitwerken en begeleiden. Je kunt organiseren en hebt ervaring in het werken met kinderen. 
 
• ANIMATOR DE MALLEMOLEN (M/V)
Tijdens de vakantieperiodes bezorg je de kleuters van de buitenschoolse opvang De Mallemolen een aangename en plezante vakantie, met spelen en activiteiten die jij mee helpt uitwerken en begeleiden. Je kunt organiseren en hebt ervaring in het werken met kinderen. 
Een animator moet sociaal voelend en communicatief vaardig zijn, en ofwel: 
- een attest Basisvorming Jeugdverantwoordelijke hebben 
- bij voorkeur (ortho)- pedagogische, psychologische of socio-culturele studies volgen
- aantoonbare ervaring in het jeugdwerk hebben.

• DIENST VEILIGHEID (M/V)
Je voert een aantal taken uit zoals het controleren van voertuigen geparkeerd in de blauwe zone, het uitvoeren van controles en vaststellingen op de naleving van diverse gemeentelijke reglementen. Daarnaast zal je meewerken aan auto- of fietsdiefstalpreventie of acties tegen gauwdieven,  helpen bij de administratie van graveeracties…

• WERKEN IN EIGEN BEHEER (M/V)
Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus kan je aan de slag bij een van de afdelingen van de technische dienst (groendienst, dienst logistiek, dienst onderhoud wegen en strand). Je dient een bewijs af te leveren van een vaccinatie tegen tetanus.
 
Onze voorwaarden: minimum 18 jaar zijn/worden in 2018, gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert, burgerlijke en politieke rechten genieten en medisch geschikt zijn. De attesten, brevetten of andere bewijsstukken, het medisch attest uitgezonderd, dienen ten laatste op de dag van het sollicitatiegesprek bezorgd te worden.  
• Solliciteren kan zowel per post als per e-mail, met een korte motivatie en CV aan Gemeentebestuur De Haan (Leopoldlaan 24, 8420 De Haan) of personeelsdienst@dehaan.be 
• Kandidaturen moeten ingediend worden vóór 15 februari 2018.
 

Top