U bevindt zich hier: > bouwen & wonen > bouwen > bouwaanvraag

bouwaanvraag

Omschrijving
Wie wil bouwen of verbouwen moet in de meeste gevallen beschikken over een stedenbouwkundige vergunning.
Zo mag niemand zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning:
1. De hiernavolgende bouwwerken verrichten, met uitzondering van onderhoudswerken:
--a) het optrekken of plaatsen van een constructie --b) het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat; 
--c) het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie.

2. Met bomen begroeide oppervlakten ontbossen;

3. Bomen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van 30 cm hebben, vellen;

4. Het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen, onder meer door de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt;

5. Een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor:
--a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval; --b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens; --c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt, in het bijzonder woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen en tenten, met uitzondering van het kamperen op een vergund of van vergunning vrijgesteld openluchtrecreatief terrein in de zin van de decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies.

6. De hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wijzigen, indien de Vlaamse regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft aangemerkt;

7. Een woning opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande wijzigen, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer;

8. Recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, onder meer een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld of een zwembad.

In bepaalde gevallen zijn er werken ten onrechte zonder vergunning uitgevoerd of niet volgens de verleende vergunning. In dit geval dient een regularisatie aangevraagd te worden. De dossiersamenstelling en procedure zijn dezelfde als voor nieuwbouw.

Bijzonderheden
In sommige gevallen kan je zonder vergunning aan de slag. Wie een kleine ingreep aan of rond zijn woning wil uitvoeren, kan dat in welbepaalde gevallen vanaf 1 december 2010 sneller en met minder administratieve verplichtingen.

Onder kleine ingrepen wordt verstaan:
verbouwen, renovatie en onderhoud van de woning zonder volume-uitbreiding
wijzigen van de woonfunctie
inrichten van een zorgwoning
losstaande bijgebouwen in de tuin
uitbreiden van de woning
aanleggen van een oprit, een terras, een zwembad,een tennisbaan of een siervijver 
het plaatsen van zonnepanelen en schotelantennes
het plaatsen van een afsluiting
het plaatsen van brievenbussen, barbecues, speeltoestellen en ornamenten
het ophogen of afgraven van terreinen en plaatsen van ondergrondse constructies 
het slopen van constructies

Hieronder vindt u meer informatie over:
is er een stedenbouwkundige vergunning vereist? 
is er een architect vereist? 
samenstelling van een aanvraagdossier 
behandeling van de aanvraag door de gemeente
beslissing gemeente
beroepsmogelijkheden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen
wanneer vervalt de stedenbouwkundige vergunning?

Meer weten over bouwpremies? www.premiezoeker.be
Nuttige website: Agentschap Ruimte en Erfgoed 

MEER INFO:
RUIMTELIJKE OMGEVING
Stedenbouw, ruimtelijke planning en wonen - Lokaal 01.02
059 24 21 29 - stedenbouw@dehaan.be

Top