digitale bouwaanvraag

Je kunt op het omgevingsloket www.omgevingsloket.be terecht voor het indienen en het opvolgen van een digitale bouwaanvraag.

Via het omgevingsloket word je door middel van een wizard door de procedure tot aanvraag geloodst. Dit gaat van het invullen van persoonlijke gegevens tot het uploaden van foto’s en de plannen.
 
Voorwaarden voor digitale aanvraag
Voor de aanvraag gelden dwingende voorwaarden. Zo dienen alle bestanden virusvrij en kopieerbaar te zijn en moeten zij kunnen worden geopend en gelezen.
Verder zijn bepaalde technische normen vastgesteld op basis waarvan een dossier digitaal mag worden samengesteld. Je kunt deze normen raadplegen op deze webpagina. Zie de pdf's in de rechterkolom.
 
Wie kan het dossier raadplegen?
De gegevens worden opgenomen in het digitale uitwisselingsplatform. Ze kunnen worden geraadpleegd door de betrokkene, zijn architect, de gemeente, de provincie, de adviserende instanties en het departement ruimtelijke ordening.
 
Voordelen voor de aanvrager
- de aanvraag kan op elk moment worden ingediend;
- je kunt online de stand van je dossier opvolgen;
- het invoeren van gegevens wordt drastisch beperkt, o.a. doordat via de e-ID bepaalde informatie al vooraf is ingevuld;
- er is een forse papierbesparing, omdat je de aanvraag niet meer in veelvoud moet indienen;
- aanvragen kunnen digitaal worden ondertekend, wat verplaatsingen naar het administratief centrum uitspaart.
 
Verdere verloop voor de aanvrager
De status van het dossier kan steeds online worden opgevolgd door in te loggen met een elektronische identiteitskaart of een federale id-token. De uiteindelijke beslissing wordt als pdf-document verzonden via e-mail naar de betrokkenen. Na de beslissing kan informatie die ook bruikbaar is voor andere instanties worden uitgewisseld.
 
Digitale aanvraag is niet verplicht
Dergelijke vorm van digitalisering is niet verplicht. Je hebt nog steeds de keuze tussen een klassieke of een digitale bouwaanvraag.

Top