U bevindt zich hier: > bestuur > adviesraden > gecoro

gecoro

De gecoro is de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening die het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad adviseert inzake het ruimtelijke beleid van de gemeente.
De belangrijkste taken van de gecoro liggen op het vlak van planning. Zo wordt de commissie verschillende keren geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de gecoro advies.
Tot slot kan de gecoro op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die in verband staan met ruimtelijke ordening.

De gecoro bestaat uit

  • leden die deskundig zijn op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw (en hun plaatsvervangers)
  • leden die organisaties vertegenwoordigen uit het maatschappelijke middenveld (en hun plaatsvervangers)
  • waarnemers van het schepencollege en van de fracties uit de gemeenteraad.
     
Deskundigen  
Effectief lid Plaatsvervangend lid
Karel Vanackere, voorzitter  
Marc Maenhout, ondervoorzitter  Johan Michielssens
Bram Van Londersele   Brigitte Baeten-Hochs
Rik Zwaenepoel  Marc Minne
Dirk Haegebaert  Annick Vermeire
Eveline Pattyn  Wim Pauwels
Katelijne Poelaert  Wim Vyncke
Maria-Theresia Vannieuwenborgh  Jessie Vanmassenhove
   
Maatschappelijke geledingen  
Milieu- en natuurverenigingen  
Effectief lid Marc Janssens
Plaatsvervangend lid Filip Vanhee
   
Werkgeversorganisaties  
Effectief lid Vincent Vandenbussche
Plaatsvervangend lid Pascal Vandenbussche
   
Handelaarsverenigingen  
Effectief lid Ingrid Meyers
Plaatsvervangend lid Yves Van Moorter
   
Landbouwersverenigingen  
Effectief lid Rudy Rotsaert
Plaatsvervangend lid Fien Van Damme
   
Secretaris  
Carine Willaert   


Contactgegevens

Secretariaat Gecoro: gemeentehuis, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan (Klemskerke) – 059 24 21 29 – E-mail: carine.willaert@dehaan.be

Top