U bevindt zich hier: > bouwen & wonen > kadaster

kadaster

De eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van het goed, is ertoe gehouden, uit eigen beweging, bij de administratie van het kadaster aan te geven:
. de ingebruikneming of de verhuring, indien deze de ingebruikneming voorafgaat, van de nieuw opgerichte of herbouwde onroerende goederen
. de voltooiing van de werken aan de gewijzigde gebouwde onroerende goederen
. de verandering in de wijze van exploitatie, de omvorming of de verbetering van de ongebouwde onroerende goederen
. de ingebruikstelling van nieuw of toegevoegd materieel of outillage, alsook de wijziging of de definitieve buitengebruikstelling van materieel of outillage.

De aangifte moet ingediend worden binnen dertig dagen volgend op de gebeurtenis. (artikel 473 van het Wetboek der Inkomstenbelasting)

Online raadplegen van het kadastraal percelenplan via de website van de Federale Overheidsdienst Financiën:
Het kadastraal plan is nu ook toegankelijk via een webtoepassing: CadGIS
. De burger kan naar de toepassing  zonder authentificatie via: https://eservices.minfin.fgov.be/portal/nl/public/citizen/patrimoine/realgoods
(klik  rechts op ‘CadGIS Viewer’)

. De burger kan naar de toepassing met authentificatie via: 
https://eservices.minfin.fgov.be/portal/nl/public/citizen/patrimoine/realgoods
(klik  links op ‘klik om te authentificeren’)
Met authentificatie (aanmelden met eId of token) krijgt de burger meteen zijn/haar eigendom te zien.

Een uitgebreide handleiding is beschikbaar op:
http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisoutput/Help/cadgisweb_help_NL.pdf  (16 MB)

Met behulp van de CadGIS Viewer kan u:
. Online navigeren door het kadastraal percelenplan
. Gegevens opzoeken aan de hand van de verschillende zoekcriteria : adres, perceelnummer, coördinaten;
. Het kadastraal plan afdrukken in pdf-formaat;
. Online een officieel uittreksel uit het kadastraal plan aanvragen

Uitleg of bezwaren kadastraal inkomen
Voor de aangifte van de ingebruikneming van een nieuwbouw of herbouw en de voltooiing van de verbouwingen of transformaties:
Ministerie van Financiën
Controle kadaster Oostende
Vrijhavenstraat 1 – 5e verdiep, 8400 Oostende
025 77 63 23
Contr.kad.oostende@minfin.fed.be

Kadastraal uittreksel
Indien u wenst te vernemen wie eigenaar is van een bepaald perceel grond of gebouw, of de oppervlakte, het perceelnummer en het kadastraal inkomen ervan wil kennen, of een uittreksel wenst te bekomen uit het kadastraal plan en/of legger, dan kan u terecht bij:

Ministerie van Financiën
Gewestelijke Directie van het Kadaster
Koning Albert I-laan 1/5 bus 3
8200  Brugge
Algemeen nr. 025 78 23 00 
dir.kad.west-vl.uittreksels@minfin.fed.be

http://www.kadaster.be/Belgie/West_Vlaanderen/De%20Haan
 

Top