U bevindt zich hier: > bouwen & wonen > kopen

kopen

Een onroerend goed – bouwgrond of bestaande woning – kopen is een belangrijke stap. Voordat u een verkoopovereenkomst (compromis) ondertekent, wint u best eerst inlichtingen in bij:

De gemeente – Dienst Ruimtelijke Ordening
Bij deze dienst kunt u inlichtingen bekomen aangaande de ligging van het goed volgens het gewestplan, of het goed begrepen is in een Bijzonder Plan van Aanleg, een Ruimtelijk Uitvoeringsplan of een goedgekeurd verkavelingsplan.

Bestaan er specifieke bouwverordeningen? Zijn er onteigeningen gepland?
Vraag of alle constructies stedenbouwkundig vergund zijn en welke bouw- of verbouwingswerkzaamheden toegelaten zijn. Heel belangrijk hierbij is dat u duidelijk kun aanwijzen waar uw stuk grond of het huis gelegen is.

Notaris
De notaris bemiddelt bij de aankoop van een bouwgrond of een woning en bij het verlijden van akten en leningsakten. U kunt bij de notaris een eerste advies vragen in verband met de voorgenomen aankoop van een grond of huis, en hulp bij het opstellen van de verkoopsovereenkomst. Beide partijen – koper en verkoper – zijn vrij een eigen notaris te kiezen, zonder verhoging van de kosten.

Architect
Voor het oprichten van gebouwen of woningen is de kandidaat-bouwer wettelijk verplicht een architect onder de arm te nemen voor het opmaken van de bouwplannen en de controle op de uitvoering van de werkzaamheden.
Let o.m. op bodemgesteldheid, niveauverschillen, oriëntatie grond…

Top