getuigschrift, nationaliteit en woonst

Wie kan deze uittreksels/getuigschriften bekomen?
De aanvraag dient:
- schriftelijk of mondeling (niet telefonisch) te gebeuren en op vertoon van de identiteitskaart;
- door de betrokkene zelf, zijn wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of zijn gemachtigde (advocaat, notaris…).

Welke uittreksels/getuigschriften?
- nationaliteitsbewijs (dit attest wordt alleen voor Belgen afgeleverd)
- getuigschrift van woonst (voor huwelijk, huurgeschillen…) eventueel met historiek van adres
- samenstelling van gezin (voor sociale doeleinden, om toelagen aan te vragen)
- levensbewijs (voor pensioenen, verzekeringsmaatschappijen…)

Deze attesten worden kosteloos afgeleverd.

www.diplomatie.be
mijndossier.rrn.fgov.be

 

Top