U bevindt zich hier: > bouwen & wonen > wonen > leegstand en verwaarlozing

leegstand en verwaarlozing

Leegstaande en verwaarloosde woningen verloederen het straatbeeld. Daarom wordt er een inventarislijst opgemaakt.

Wat is leegstand?
Een woning die langer dan 12 opeenvolgende maanden niet bewoond is of een gebouw waarvan de totale oppervlakte voor minstens 50% niet wordt gebruikt volgens de functie van het gebouw.

Nadelen bij leegstand:
. Langdurig leegstaande woningen zorgen voor verloedering van de omgeving.
. Leegstand zorgt voor een waardevermindering van je woning.
. Je verliest huurgelden.
. Je betaalt een belasting als de woning of het gebouw op de inventarislijst van leegstaande gebouwen staat.

Wat is verwaarlozing?
Een gebouw of woning wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst, dakgoten, schilderwerk, glas…

Nadelen bij verwaarlozing:
. Verwaarloosde gebouwen en woningen vervuilen het straatbeeld en verloederen de omgeving.
. Het pand of de woning verliest zijn waarde.
. De herstel- of renovatiekosten lopen hoog op naargelang het langdurige verwaarlozen van een gebouw of woning.
. Je betaalt een belasting als de woning of het gebouw opgenomen werd op de inventarislijst van verwaarloosde woningen en/of gebouwen.

 

INVENTARISLIJSTEN, WAT EN WAAROM?

>> Inventarislijst van LEEGSTAANDE gebouwen en woningen
Waarom?
Het opmaken van een inventaris van leegstaande gebouwen en woningen is een decretale verplichting om de leegstand van gebouwen en woningen te voorkomen en te bestrijden in de gemeente.

Wat?
De leegstand van een woning of gebouw wordt vastgesteld en geïnventariseerd door de gemeente. Deze inventarislijst van leegstaande gebouwen en woningen vormt het leegstandsregister. Als een woning of gebouw op 1 januari van het kalenderjaar langer dan één jaar in het leegstandsregister is opgenomen, zal de eigenaar een leegstandsheffing moeten betalen die jaarlijks verhoogt tot het pand uit het register is geschrapt. Om een pand uit het register te laten schrappen, moet de eigenaar zelf een verzoek tot schrapping richten aan de gemeente.

Leegstand voorkomen en oplossen
Opname in het leegstandsregister kan je voorkomen of oplossen (middels een schrapping) door het onderstaande toe te passen:
• de woning of het gebouw, al dan niet zelf, terug te bewonen of gebruiken. Indien hiervoor eerst renovatiewerken nodig zijn, vergeet dan niet dat je misschien beroep kan doen op allerlei premies en/of  fiscale voordelen;
• de woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor;
• de woning of het gebouw verkopen.

Download hier het belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen 

 

>> Inventarislijst van VERWAARLOOSDE gebouwen en woningen
Waarom?
Om verloedering van het straatbeeld, veroorzaakt door verwaarloosde woningen en gebouwen, te voorkomen en te bestrijden.

Wat?
De verwaarlozing of bouwvalligheid van een woning of gebouw wordt vastgesteld en geïnventariseerd door de gemeente. Als een woning of gebouw op 1 januari van het kalenderjaar langer dan één jaar op de inventarislijst van verwaarloosde gebouwen of woningen is opgenomen, zal de eigenaar een heffing moeten betalen die jaarlijks verhoogt tot het pand uit de inventarislijst is geschrapt. Om een pand uit de inventarislijst van verwaarloosde gebouwen of woningen te schrappen, moet de eigenaar zelf een verzoek tot schrapping richten aan de gemeente.

Verwaarlozing voorkomen en oplossen
Opname in het register van verwaarloosde woningen kan je voorkomen of oplossen (middels een schrapping) door het onderstaande toe te passen:
• je woning of gebouw regelmatig goed onderhouden en herstellen
• de gebreken aan je woning of gebouw na vaststelling van de verwaarlozing binnen het jaar wegwerken. Informeer of je voor de uitvoering van onderhouds- of vernieuwingswerken misschien beroep kan doen op allerlei premies en/of sociale voordelen.

Download hier het belastingreglement op verwaarloosde woningen en/of gebouwen 
 

MEER INFO:
RUIMTELIJKE OMGEVING
Stedenbouw, ruimtelijke planning en wonen - Lokaal 01.02
059 24 21 29 - stedenbouw@dehaan.be

Top