U bevindt zich hier: > bouwen & wonen > wonen > woningonderzoek

woningonderzoek

Alle woningen in Vlaanderen moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. Ze moeten basiscomfort bieden, veilig en gezond zijn, zoniet kunnen ze geïnventariseerd worden als ongeschikt of onbewoonbaar, waardoor de eigenaar een jaarlijkse heffing zal moeten betalen.

Meer info
Dienst Ruimtelijke Omgeving
Leopoldlaan 24
8420 De Haan
059 24 21 29
stedenbouw@dehaan.be

Agentschap Wonen Vlaanderen
Wonen West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93,8200 Brugge
050 24 82 51 - www.wonenvlaanderen.be

 

Top