U bevindt zich hier: > economie > Perspectief Wijkwerken

Perspectief Wijkwerken

Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap

Het Perspectief Wijkwerken van De Haan heeft de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk.
De maatschappelijke zetel is in het Ontmoetingscentrum d’Annexe (achter het gemeentehuis), Leopoldlaan 24 - 8420 De Haan.

Doelstelling
Perspectief Wijkwerken biedt werklozen die al een hele tijd op zoek zijn naar werk, de kans om opnieuw actief te zijn en op die manier zowel uit het isolement van de werkloosheid te treden als hun inkomen te verhogen.
Perspectief Wijkwerken wil ook een antwoord bieden op een aantal maatschappelijke behoeften waarvoor het aanbod in het reguliere arbeidscircuit tot op heden onbestaande of onvoldoende is. Het gaat hier om hulp aan privépersonen, plaatselijke overheden, niet commerciële verenigingen…
Door het uitbouwen van een PWA creëert de gemeente een structuur op lokaal niveau waar gebruikers die op zoek zijn naar dit soort hulp, terecht kunnen.

Taken van Perspectief Wijkwerken
Wie kan een beroep doen op Perspectief Wijkwerken?
• Particulieren
• Plaatselijke overheden, zoals gemeentebesturen en ocmw’s
• VZW’s
• Onderwijsinstellingen
• Bedrijven  uit de land- en tuinbouwsector

Voor welke activiteiten?
• Kleine herstellings- en onderhoudswerken
• Kinderopvang ten huize van de ouders  (voor- en naschoolse)
• Oppas of boodschappen doen voor zieken, bejaarden en gehandicapten
• Klein tuinonderhoud

Hoe ga je tewerk als gebruiker?
• Je schrijft je in als gebruiker bij Perspectief Wijkwerken van De Haan
• Je betaalt een inschrijvingsgeld van  6,20 euro
• Het uurtarief is  6,20 euro ( 30 % fiscaal aftrekbaar)

Voordelen?
• Volledig wettelijk
• Verzekering tegen arbeidsongevallen
• 30% fiscaal aftrekbaar

Contact
Sabine Debusschere, wijkwerkbemiddelaar
Ontmoetingscentrum d’Annexe (achter het gemeentehuis)
Leopoldlaan 24 - 8420 De Haan
T 059 24 21 24
F 059 24 21 23
pwa@dehaan.be

Voorzitter Perspectief Wijkwerken De Haan: Annick Geleleens

Openingsuren
Elke eerste en derde maandag van de maand van 9-12u

Top