U bevindt zich hier: > economie > starter > diverse vergunningen

diverse vergunningen

Hieronder vindt u de verschillende vergunningen of attesten die u nodig kunt hebben.

Milieuvergunning
Om een bedrijf op te starten, uit te breiden of verder te runnen is er dikwijls een milieuvergunning nodig. De milieuwetgeving bepaalt welke vergunning uw bedrijf nodig heeft en aan welke normen de exploitatie zich moet houden.
Inlichtingen: Milieudienst – 059 24 21 28 – milieudienst@dehaan.be

Stedenbouwkundige vergunning
Heeft u een pand voor uw activiteit? Wenst u dat pand te bouwen of te renoveren? Ga na of uw plannen stedenbouwkundige mogelijk zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
Inlichtingen: Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw – 059 24 21 29 – stedenbouw@dehaan.be

Vergunning voor taxidiensten of verhuur van voertuigen met bestuurder
Voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en taxidiensten is een vergunning noodzakelijk.
Inlichtingen: Lokale economie – 059 24 21 03 – lokale.economie@dehaan.be

Vergunning tot het verstrekken en schenken van gegiste of sterke dranken
De vergunning voor het openen van een drankslijterij en het schenken van gegiste en/of sterke dranken is noodzakelijk. Een afschrift goed gedrag en zeden is noodzakelijk.
Inlichtingen: Claeys Jacky – 059 24 21 13 

Plaatsen van een kansspel in een drankgelegenheid 
Om een kansspel of kansspelinrichting te mogen uitbaten moet een vergunning worden aangevraagd bij de Kansspelcommissie. In drankgelegenheden en cafés is een vergunning klasse C nodig. Voor het aanvragen van deze vergunning bij de kansspelcommissie heeft u een verklaring nodig van de burgemeester waaruit blijkt dat u aan alle wettelijke voorwaarden voldoet voor de uitbating van de drankgelegenheid.
Inlichtingen: Claeys Jacky – 059 24 21 13 

Toelating/erkenning voor het fabriceren en/of in de handel brengen van voedingsmiddelen
Alle operatoren die in België actief zijn in de voedselketen dienen gekend te zijn bij het Voedselagentschap en dus geregistreerd. Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten is ook een toelating of een erkenning vereist.
Inlichtingen: www.favv.be – 02 211 82 11

Toelating voor inname openbaar domein
Indien u een stuk van de openbare weg of een deel van het openbaar domein in gebruik wilt nemen dan heeft u een vergunning nodig.
Inlichtingen: Dienst veiligheid – 059 24 21 08 – veiligheid@dehaan.be

 

Top