U bevindt zich hier: > economie > starter > nuttige adressen

nuttige adressen

Afvalverwerking
Voor al uw vragen betreffende uw bedrijfsafval kan u terecht bij de milieudienst van de gemeente.
Inlichtingen: Milieudienst – 059 24 21 28 – milieudienst@dehaan.be

Belastingen en Retributies
In de gemeente De Haan kunnen volgende belastingen betrekking hebben op de uitbating:
. gemeentebelasting op de aanplakborden;
. gemeentebelasting op uithangborden en lichtreclames;
. gemeentebelasting op het te huur stellen van kamers;
. gemeentebelasting op het gebruik van de openbare weg voor publicitaire doeleinden;
. plaatsen van aanwijsborden op de openbare wegen ten behoeve van erkende

Logiesverstrekkende inrichtingen, openbare instellingen;
. publiciteit in gemeentelijke publicaties;
. gemeentebelasting op het bezetten van het openbaar domein
. milieubelasting

inlichtingen: Dienst financiën – 059 24 21 31 – financien@dehaan.be
http://dehaan.liquifi.be/bestuur/belastingen-en-retributies

Top