U bevindt zich hier: > economie > starter > nuttige links

nuttige links

www.actievoorstarters.be
Provinciale website waar alle informatie rond starten in de provincie West-Vlaanderen wordt gegroepeerd. actievoorstarters@west-vlaanderen.be -  050 4031.66

www.innovatiecentrum.be
Deze vzw stimuleert innovatie in West-Vlaanderen.
U kan als innoverende West-Vlaamse KMO terecht voor advies en begeleiding bij overheidssubsidies voor innovatie, investeringen voor ondernemingen, strategisch advies, intellectuele eigendom etc.
westvlaanderen@innovatiecentrum.be – 056 28 28 80

www.pomwvl.be
De POM staat in voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de provincie West-Vlaanderen. Zij doet dit door de sociaaleconomische projecten die voortvloeien uit het beleid van de provincie te ondersteunen en uit te voeren. Als onderneming kan u er o.a. terecht voor informatie rond duurzaam ondernemen.de_kinder@west-vlaanderen.be – 050 40 73 66

www.agentschapondernemen.be
Het Agentschap Ondernemen is een aanspreekpunt van de Vlaamse Overheid voor ondernemers. Als ondernemer kan u er met volgende vragen terecht :
. U bent als ondernemer op zoek naar steun bij de Vlaamse Overheid?
.  U wil meer weten over formaliteiten en vergunningen?
.  U zoekt een vestigingsplaats of uitbreidingsmogelijkheden?
.  U zoekt financiering voor het starten van uw onderneming of voor een nieuw project?
.  U wil innoveren met de hulp van de overheid?
.  U wil investeren in milieu- of energievriendelijke technologie?
.  U zoekt begeleiding bij een dossier?
info@agentschapondernemen.be – 0800 20555
 

Top