U bevindt zich hier: > economie > taxi en VVB-vergunning

taxi en VVB-vergunning

Als je een taxidienst wil exploiteren of voertuigen wil verhuren met bestuurder, moet je in het bezit zijn van een geldige vergunning, afgeleverd door de gemeente waar de exploitatie van een taxidienst gebeurt en in de gemeente van de maatschappelijke zetel waar de exploitatie van een vergunning voor het verhuren van voertuig met bestuurder gebeurt.

Wie komt in aanmerking? 
Personen of rechtspersonen die aan alle administratieve voorwaarden voldoen en na onderzoek van de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit kunnen een vergunning krijgen voor zover het maximum van de norm één voertuig per duizend inwoners niet is overschreden (taxivergunning).

Hoe aanvragen?
De vergunningen moet je aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan je doen met het aanvraagformulier voor taxivergunningen of met het aanvraagformulier voor vergunningen voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Top