U bevindt zich hier: > economie > tombola

tombola

Organisatie van een tombola in de gemeente
Voor lotenverkoop, collecten op de openbare weg of huis-aan-huis is een vergunning verplicht.

Werkwijze
aanvragen voor lotenverkoop op het grondgebied van de gemeente De Haan richt u aan het college van burgemeester en schepenen;

aanvragen voor lotenverkoop die verschillende gemeentes bestrijken in dezelfde provincie richt u aan het Provinciebestuur van West-Vlaanderen;

aanvragen voor lotenverkoop die de provinciegrenzen overschrijden richt u aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken.

Wie?
Tombola’s kunnen niet ingericht worden voor één bepaalde persoon, enkel voor groepen van personen. De actie moet gebeuren door verenigingen zonder winstoogmerk.

De activiteit kan als doel hebben :
. de aanmoediging van de nijverheid;
. de kunsten;
. enig ander doel van algemeen nut;
. daden van godvruchtigheid of weldadigheid.

Hoe?
Voor het grondgebied van de gemeente De Haan moet u een aanvraagformulier invullen. Het aanvraagformulier kan u persoonlijk afhalen bij de dienst Lokale Economie of per post, telefonisch, per fax of e-mail aanvragen. U kunt het ook downloaden onderaan deze pagina.

Contact info :
Dienst Lokale Economie
Gemeentebestuur De Haan
Leopoldlaan 24
8420 De Haan (Klemskerke)
059 24 21 03
lokale.economie@dehaan.be

>>aanvraagformulier

 

Top