U bevindt zich hier: > erfgoed > beeldbank

Oude foto's

In 2010 is het gemeentebestuur eigenaar geworden van twee collecties oude postkaarten en een verzameling oude affiches die van grote waarde zijn voor het bijhouden en ontsluiten van het historisch archief van onze gemeente.

Postkaarten alle deelgemeenten
De postkaarten worden door de gemeentelijke administratie gedigitaliseerd en beschreven volgens de richtlijnen die de provincie West-Vlaanderen hanteert voor de opname ervan in de provinciale beeldbank. Voor de ontsluiting van deze postkaarten via de provinciale beeldbank heeft het gemeentebestuur De Haan met het provinciebestuur West-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
Een groot aantal van deze postkaarten zijn reeds raadpleegbaar via volgende link: www.beeldbankwest-vlaanderen.be.
Stelselmatig worden ook de overige kaarten verwerkt en aan de beeldbank toegevoegd.

Postkaarten Concessie De Haan
Anderzijds zijn ook een groot aantal postkaarten, die opgenomen zijn in het herwaarderingsplan voor de concessiewijk De Haan, raadpleegbaar via volgende link: Collectie oude postkaarten.

Affiches alle deelgemeenten
De verzameling oude affiches zijn raadpleegbaar via volgende link: Collectie oude affiches.

Hebt u zelf historisch materiaal?
Een verzameling boeken, prentkaarten of affiches die passen in de historische collectie van De Haan of de provincie West-Vlaanderen, zien we niet graag verloren gaan. Zoek je een onderdak voor deze documenten, dan is het gemeentebestuur De Haan of de provinciale bibliotheek West-Vlaanderen de juiste plaats om ze goed te bewaren, te ontsluiten en anderen mee te laten genieten van die verzameling. Indien de bezitters de oorspronkelijke stukken in eigen bezit willen houden maar ook raadpleegbaar willen maken voor anderen, kunnen die door onze diensten gescand of gefotografeerd worden en terug bezorgd worden.

Aarzel niet om contact op te nemen met:
dienst Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Leopoldlaan 24, 8420 De Haan (gemeentehuis)
T 059 24 21 29 - F 059 24 21 23
stedenbouw@dehaan.be

Top