herwaarderingsplan concessie

Op 5 december 2011 keurde Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois het herwaarderingsplan voor het beschermd dorpsgezicht ‘Concessie’ in De Haan goed.

Op 3 maart 2012 werden de eigenaars van de panden gelegen binnen dit dorpsgezicht uitgenodigd op een informatievergadering, waarop uiteengezet werd waarom een herwaarderingsplan werd opgemaakt, hoe de individuele fiches van de panden werden opgebouwd, welke werken betoelaagbaar zijn, wie een premie kan aanvragen, hoeveel de premie bedraagt, hoe de onderhoudspremie (standaardpremie) dient aangevraagd, wat het premiedossier dient te bevatten, hoe de premieaanvraag administratief wordt behandeld, hoe de premie wordt uitbetaald…

Eigenaars kunnen op de dienst Ruimtelijke Omgeving van de gemeente de fiche van hun pand aanvragen, waarop wordt vermeld welke werken voor subsidie in aanmerking komen.

 

informatiebrochure
aanvraagformulier
herwaarderingsbesluit
onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden

erfgoedmaatregelen

aanvraag van de uitbetaling van een erfgoedpremie

attest voor belastingvermindering

toelating voor handelingen aan of in beschermd onroerend erfgoed


Op 11 en 19 december 2008 had een informatieavond plaats over het herwaarderingsplan Concessie. Er waren meer dan 600 aanwezigen.
De uiteenzetting van de verschillende sprekers vindt u hier:
Inleiding, door Wilfried Vandaele, schepen
De Concessie”, door Frank Becuwe en Adriaan Linters, onderzoekers
 

Top