identiteitskaart -12 jaar

Kids-ID
Vanaf 1 januari 2010 is de gemeente De Haan gestart met de uitreiking van elektronische identiteitskaarten voor kinderen (Kids-ID). De Kids-ID is een identiteits- en reisdocument voor alle kinderen tot 12 jaar. De kaart is enkel verplicht voor kinderen die naar het buitenland gaan en vervangt het kartonnen identiteitsbewijs voor het buitenland.  
De Kids-ID moet aangevraagd worden door de perso(o)n(en) die het ouderlijk gezag over het kind uitoefent. Gelieve een goede pasfoto met witte achtergrond van het kind bij te hebben alsook 6,10 euro. Je dient rekening te houden met een leveringstermijn van drie tot vier weken. Vraag de kaart tijdig aan.
 
Dank zij de Kids-ID kan je kind geholpen worden in geval van nood. Je kunt de kaart immers verbinden met de toepassing ‘Hallo Ouders’. Op de webiste Hallo Ouders kan je tot zeven telefoonnummers invoeren waarmee contact moet worden opgenomen als zich een dringend probleem voordoet met je kind: www.halloouders.be.
 
Met de “Contact Ouders”-code, die je ontvangt wanneer je de Kids-ID aanvraagt, kan je deze lijst met 7 telefoonnummers invoeren, activeren en wijzigen.
Is je kind in gevaar, dan kan de persoon die bij het kind is, onmiddellijk bellen naar het nummer van Hallo Ouders. Dat staat duidelijk op de Kids-ID bij de vermelding “In geval van nood”.  Je zeven nummers worden, in de volgorde die je zelf gekozen hebt, opgebeld tot iemand antwoordt. Als er niemand antwoordt, wordt de oproep automatisch doorgegeven aan het noodnummer van Child Focus dat 24 uur per dag bereikbaar is.
 
Openingsuren dienst bevolking:
Maandag t.e.m. vrijdag: 8-12u (De Haan en Wenduine)
Maandagavond: 17.30-19.15u (enkel De Haan)

Top