aangifte huwelijk

De aangifte van huwelijk kan gebeuren in De Haan indien een van de huwelijkskandidaten in de bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente is ingeschreven. De aanstaande echtgenoten dienen zich persoonlijk samen aan te melden bij de dienst Burgerlijke Stand. De uiterste datum van aangifte van huwelijk is 15 dagen vóór het huwelijk. Het is raadzaam enkele maanden vooraf contact op te nemen met de dienst Burgerlijke Stand. Daar hoort u welke documenten nodig zijn.

Top