echtscheiding

Een echtscheiding wordt uitgesproken door de Rechtbank van Eerste Aanleg. Het vonnis wordt van kracht nà het verstrijken van de termijn van beroep. De griffier stuurt een uittreksel van het vonnis of het arrest naar de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand die het binnen de maand na ontvangst overschrijft in de registers van de Burgerlijke Stand. De overschrijving gebeurt steeds in de gemeente waar het huwelijk werd voltrokken.
Bij de ontbinding van een huwelijk voltrokken in het buitenland wordt het vonnis overgeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand van de stad Brussel.
 

Top