wettelijk samenwonen

Personen die samenwonen, kunnen dit wettelijk laten registreren in het bevolkingsregister.  Onder “wettelijke samenwoning” wordt verstaan het samenleven van twee personen die een verklaring hebben afgelegd. De verklaring kan opgemaakt worden indien de samenwonenden meerderjarig zijn, effectief op hetzelfde adres zijn ingeschreven en niet gehuwd zijn of een vroeger aangegaan wettelijk samenwonen ontbonden is.

Top