elektronische identiteitskaarten

Wanneer een oproeping  wordt  verstuurd is elke burger verplicht zich te melden binnen de opgegeven termijn met een recente pasfoto met witte achtergrond en € 15,20.
Vanaf 2009 is iedereen verplicht in het bezit te zijn van een geldige elektronische identiteitskaart.

U kunt zich tot onze diensten  wenden:
- Gemeentehuis De Haan, Leopoldlaan 24, Burgerlijke stand bureau 2 telkens van 8 tot 12u 
alsook de maandagavond  van 17.30 tot 19.15u en op woensdagnamiddag van 13 tot 16u (alleen identiteitskaarten)
- Gemeentehuis Wenduine, Markt 2, elke voormiddag van 8 tot 12u en op woensdagnamiddag van 13 tot 16.30u.

Bij verlies of diefstal dient men onmiddellijk aangifte te doen bij de plaatselijke politie waar verdere gegevens zullen meegedeeld worden. Indien men de gestolen of verloren  identiteitskaart terugvindt binnen de 7 dagen dient men  dit te melden aan de dienst identiteitskaarten om  annulatie te voorkomen.

Op vandaag kan men bij verlies of diefstal hier zelf melding maken van via de nieuwe dienst DOCSTOP op het gratis nummer 00800/2123 2123. Deze dienstverlening kan 7 /7 en 24/24. Het gestolen of verloren document wordt dan geseind. 

In geval van defecte chip, gelieve u te melden op de dienst identiteitskaarten, met  2 recente pasfoto’s  (witte achtergrond)  en € 15,20.

Top