strafregister

(voorheen: getuigschrift van goed zedelijk gedrag)

Het uittreksel uit het strafregister vraag je aan bij de dienst bevolking. Dat kan ook telefonisch. Je dient wel te vermelden waarvoor het uittreksel moet dienen, zodat de gemeente weet welk model dient opgemaakt te worden.
Het uittreksel moet u persoonlijk afhalen, mits voorlegging van uw identiteitskaart.
Opgepast: afhalen kan pas één dag na aanvraag voor een uittreksel van het type model1, en 3 dagen na aanvraag voor een model 2.

Top