afstaan lichaam of organen

Orgaantransplantatie
In België mogen organen en weefsels na het overlijden weggenomen worden zodat ze voor transplantatie kunnen worden gebruikt. Wie zich hiertegen wil verzetten, kan daarvoor een speciaal formulier invullen. Daarnaast kan ook uitdrukkelijk toestemming worden gegeven om organen en weefsels na het overlijden te laten wegnemen. Deze verklaringen van verzet of uitdrukkelijke toestemming dienen persoonlijk gedaan te worden bij de dienst burgerlijke stand.

Afstaan lichaam ten behoeve van de wetenschap
U kunt uw lichaam na uw overlijden ter beschikking stellen voor wetenschappelijk onderzoek via een eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend testament. In de praktijk gebeurt dat met een document van de wetenschappelijke universitaire instelling naar keuze. De modaliteiten verschillen van instelling tot instelling.

Top