U bevindt zich hier: > gezin & welzijn > overlijden > euthanasie

euthanasie

Sinds 1 september 2008 kan elke burger naar de gemeente gaan om er een wilsverklaring inzake euthanasie te laten registreren voor het geval dat hij zelf zijn wil niet meer kan uiten of als hij zich in een toestand zou bevinden waarin euthanasie eventueel kan worden toegepast in uitvoering van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie.
De wettelijke en reglementaire bepalingen voorzien dat wilsverklaringen inzake euthanasie ingediend worden bij de gemeentelijke overheid van de woonplaats van de persoon. De geldigheidsduur van de verklaring bedraagt momenteel vijf jaar. Na afloop van die vijf jaar moet de verklaring herbevestigd worden door de persoon die de verklaring aflegt. Op elk ogenblik kan de verklaring worden herzien of ingetrokken.
www.euthanasiewilsverklaring.be

Top