U bevindt zich hier: > gezin & welzijn > senioren > pensioenaanvraag

pensioenaanvraag

Informatie betreffende het pensioen voor werknemers en zelfstandigen en de inkomensgarantie voor ouderen kan  aangevraagd worden op de dienst bevolking.
Wilt u uw pensioen laten ingaan op uw vijfenzestigste, dan hoeft u niets te regelen via de bevolkingsdienst. In de maanden die voorafgaan aan uw verjaardag zal de Rijksdienst voor Pensioenen zelf schriftelijk contact met u opnemen.

Indien u voldoende jaren gewerkt hebt om met vervroegd pensioen te gaan, kunt u dit op elk ogenblik tussen uw zestigste en vijfenzestigste. Wilt u bijvoorbeeld met pensioen gaan op uw drieënzestigste, dan vraagt u dat aan via de bevolkingsdienst ten vroegste de maand waarin u tweeënzestig wordt.
Gelieve uw identiteitskaart en een beknopt overzicht van uw loopbaan mee te brengen.

Een overlevingspensioen dient u bij het gemeentebestuur aan te vragen indien de partner die overleden is nog niet pensioengerechtigd was.
Wanneer de echtgenoot die overleden is reeds met pensioen was, wordt automatisch een overlevingspensioen berekend door de Rijksdienst voor Pensioenen.

Uitgebreide informatie vindt u terug op www.onprvp.fgov.be voor werknemers en op www.rsvz-inasti.fgov.be  voor  zelfstandigen.
 

Top