U bevindt zich hier: > leefmilieu > duurzaamheid

duurzaamheid

Het gemeentebestuur van De Haan streeft naar een geïntegreerd duurzaam lokaal beleid. Integratie houdt in dat er afstemming gebeurt tussen de verschillende aspecten van het milieubeleid (water, bodem, lucht,...) en tussen het milieubeleid en andere beleidsdomeinen.

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987. Anders gezegd houdt 'duurzaam leven' in dat we gebruik maken van alles wat de aarde ons te bieden heeft maar dat we daarbij steeds voor ogen houden dat de generaties na ons ook nog die mogelijkheid hebben.

Duurzame ontwikkeling is een mondiaal gegeven en werkt op lange termijn. Bovendien omvat het niet alleen ‘het leefmilieu’, ook sociale en economische aspecten zijn betrokken partij.

Ook de gemeente De Haan draagt haar steentje bij aan duurzame ontwikkeling door ondermeer:
• duurzaam transport te promoten bij het personeel - energiebesparende maatregelen door te voeren
• rationeel om te springen met energie en te investeren in alternatieve energiebronnen zoals zonne-energie (zonnepanelen, zonneboiler) en aard-energie (warmtepomp).
• te kiezen voor fair trade producten
• gebruik van gerecycleerde producten, milieuverantwoorde kantoormaterialen en FSC-gelabeld hout
• beperken van het pesticidengebruik

Duurzame websites
• www.ecolife.be : website voor een nieuwe, duurzame levensstijl
• www.voetafdruk.be : uitleg over de ecologische voetafdruk en de mogelijkheid om uw eigen voetafdruk te berekenen
• www.vodo.be : Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling
• www.icdo.fgov.be : Commissie voor Duurzame Ontwikkeling
 

Top