U bevindt zich hier: > leefmilieu > duurzaamheid > duurzaam energiegebruik

duurzaam energiegebruik

Energie betekent letterlijk levende, werkende kracht en eigenlijk komt alle energie die we gebruiken van de zon. Energie wordt geproduceerd door het verbranden van fossiele brandstoffen als gas en aardolie, maar kan ook bekomen worden door meer duurzame middelen als waterkracht of wind- en zonne-energie.

Fossiele brandstoffen (gas, steenkool, olie) zijn niet duurzaam omdat ze eindig zijn en bij verbranding CO2 uitstoten, waardoor ze sterk bijdragen aan klimaatsveranderingen en andere milieuproblemen.
Duurzame energiebronnen (zon, wind, water, biomassa) zijn oneindig beschikbaar en dragen niet bij aan milieuproblemen als de versterking van het broeikaseffect.?Kernenergie heeft als voordeel dat het nauwelijks bijdraagt aan het broeikaseffect maar de grondstof (uraniumerts) is eindig. We zadelen de komende generaties op met het probleem van radioactief afval en aan ongevallen?met kernenergie zijn grote risico’s verbonden.

De laatste jaren probeert men de uitstoot van CO2 te terug te dringen door meer en meer gebruik te maken van alternatieve, duurzame?energiebronnen.

Ben u benieuwd hoeveel energie u verbruikt? Doe dan de energietest van de energievreters (www.energievreters.be)

Energieleverancier (vreg)
Sinds de vrijmaking van de energiemarkt in Vlaanderen kunt u zelf uw elektriciteits- en aardgasleverancier kiezen.
Wie voor u de ‘beste’ leverancier is, hangt af van wat u belangrijk vindt: leveringsvoorwaarden, prijzen, milieuvriendelijk, hernieuwbare energie,... Ook de klantenservice kan mee bepalend zijn in uw keuze.

Op de www.vreg.be vindt u steeds de meest actuele lijst van vergunde leveranciers tussen welke u kan kiezen.
Aan de hand van uw laatste afrekeningsfactuur kan u online een prijsvergelijking opmaken.

Beschikt u niet over een internetaansluiting, maar bent u toch benieuwd naar wat de vergelijking oplevert, dan kunt u hiervoor de VREG contacteren op het gratis nummer 1700. Zorg er wel voor dat u de laatste eindafrekening bij de hand hebt.

Gratis energiescan van uw woning
Wist u dat uw energiefactuur verminderen erg eenvoudig kan zijn? Dat u met enkele gedragstips nog beter kunt doen op vlak van energiezuinigheid? En dat met weinig of geen investeringen? Maar hiervoor moet u natuurlijk de energievreters in uw woning kennen. Met de gratis energiescan weet u het meteen.

In samenwerking met het energiesnoeiersbedrijf ‘t Rad vzw uit Brugge en Gaselwest biedt de gemeente De Haan in 2013 opnieuw gratis huishoudelijke energiescans aan.

Wat is een energiescan?
Een energiescanner licht uw woning gratis door en weet meteen waar het schoentje wringt.
1. Samen met u bekijkt hij uw energiesituatie grondig. Is uw thermostaat optimaal afgesteld? Zijn er grote energieverslinders? Is uw woning voldoende geïsoleerd? Met de energiescan weet u dat meteen.
2. Per kamer krijgt u handige tips die u meteen kunt toepassen. Energie sparen is gemakkelijker dan u denkt.
3. Waar nuttig, plaatst de energiescanner gratis energiebesparend materiaal. Dat gaat, afhankelijk van uw situatie, van spaarlampen en spaardouchekoppen, over radiatorfolie tot buisisolatie.
4. U krijgt een gepersonaliseerd verslag. Dat bestaat uit een overzicht van uw huidige energiesituatie, gerichte energietips, en uw besparingsmogelijkheden in kWh en in euro.

Vraag uw gratis energiescan aan
Wie geïnteresseerd is, kan contact opnemen met het OCMW De Haan (T 050 43 51 40 E info@ocmwdehaan.be) of de Milieudienst (T 059 24 21 28  of E milieudienst@dehaan.be) om te zien of hij/zij in aanmerking komt voor een gratis energiescan.

Energievriendelijke websites
• http://www.energiesparen.be: subsidies, energieprestatieregelgeving, energiezuinig bouwen en verbouwen, energiewinst, investering rationeel energiegebruik
• http://www.ode.be: duurzame energie
• http://www.vreg.be: toekenning groenestroomcertificaten, contactgegevens netbeheerders en vergelijking energieleveranciers, info energiemarkt
• http://www.mijnenergie.be: vergelijking energieleveranciers
• http://www.energievreters.be: verbruik elektrische toestellen
• http://www.binnenklimaat.be: ventileren
• http://www.vibe.be: ecologisch bouwen

Interesssante publicatie
• Brochure over premies voor energiebesparing in Vlaanderen

Top