U bevindt zich hier: > leefmilieu > duurzaamheid > duurzaam mobiliteit

duurzaam mobiliteit

De laatste jaren is er in een aantal gemeenten in Vlaanderen een zekere evolutie merkbaar, gaande van verkeer naar duurzame mobiliteit. Hierin gaat de primaire aandacht naar verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. Het is niet meer het verkeer dat op de eerste plaats komt, maar het zijn de mensen.

Ook de gemeente De Haan wil een duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen, waarin voorzien wordt in de mobiliteitsbehoeften van de huidige generatie, en waarbij deze van de toekomstige generaties niet in het gedrang komen. Duurzame mobiliteit is niet zonder meer tegen de auto gericht, maar wil verkeersdeelnemers met elkaar verzoenen. Verder is het de bedoeling de mensen van een ander vervoergedrag te overtuigen.

Onze mobiliteit heeft een enorme impact op het milieu. Afhankelijk van hoe we ons verplaatsen, zullen we het milieu meer of minder beïnvloeden. Onze eigen wagen alleen is belastend, maar het totale wagenpark betekent een ramp voor het milieu en klimaat. Uitlaatgassen en roetdeeltjes komen dagelijks met tonnen in onze atmosfeer terecht, waar ze hun schadelijke werking uitoefenen. Nochtans moet het met enkele tonnen minder ook kunnen.

De brandstof die we gezamenlijk door de uitlaat van onze wagen jagen, is voor meer dan 50% verantwoordelijk voor de vorming van ozon-smog, voor 16% voor de uitstoot van broeikasgassen en voor 20% voor de uitstoot van gassen die verantwoordelijk zijn voor de verzuring van ons milieu. Vlaanderen is één van de zwarte vlekken in Europa als het gaat over fijn stof en andere luchtvervuiling. Een groot deel van die vervuiling komt van het verkeer.

Uw auto voor korte verplaatsingen (maximum 5 km) thuis te laten staan en u te verplaatsen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer, kan al heel wat voordelen opleveren:
• U spaart geld uit, men wint tijd en men werkt aan de conditie door de auto te laten staan voor korte ritten in de stad. Bij korte verplaatsingen rijdt u met een koude motor en verbruikt uw wagen veel meer brandstof dan normaal.
• De luchtkwaliteit verbetert. Een koude motor bij korte ritten stoot meer vervuilende stoffen zoals CO2 en fijn stof uit. Rijden in de bebouwde kom betekent gewoonlijk ook meer afremmen en optrekken, wat de uitstoot nog vergroot.
• Het verkeer wordt minder druk. Een kwart van de verplaatsingen bedragen amper een afstand van 1 km. 60% van deze verplaatsingen gaan niet verder dan 5 km. Afstanden die makkelijk te voet, met de fiets of het openbaar vervoer te doen zijn.
• Sneller dan de wagen. De fiets en het openbaar vervoer zijn in de stad vaak sneller dan de auto. Reken daar nog de tijd bij die u nodig hebt om een parkeerplaats te vinden.
• Goed voor de conditie. Uw auto laten staan voor korte afstanden, betekent meer bewegen. Wie regelmatig fietst of wandelt, leeft gezonder: uw hart werkt beter, uw longinhoud neemt toe en u wordt minder stressgevoelig.
• Het is echter niet altijd mogelijk om uw wagen thuis te laten staan. Als u dan toch met uw wagen onderweg bent, kan uw door het toepassen van een aantal tips heel wat energiezuiniger rijden. Hierdoor verbruikt u minder brandstof en komen er ook minder schadelijke stoffen terecht in het milieu. Download de brochure met tips en ideeën om energiezuinig te rijden.

Interessante links over duurzame mobiliteit en luchtverontreiniging:
• www.ecoscore.be : site van het Vlaamse en Brusselse Gewest onderhouden door het Vito om de milieuvriendelijkheid van een voertuig op te zoeken ; hoe hoger de ecoscore is, hoe minder het milieu belast wordt
• www.komimo.be : Koepel Milieu en Mobiliteit vzw
• www.vmm.be : site van de Vlaamse Milieumaatschappij; zij meten de luchtkwaliteit in Vlaanderen en schrijven hierover rapporten en publicaties
• www.mobimix.be : de website biedt u heldere info over eco-driving, duurzaam vlootbeheer, fiscaliteit, mobiliteitsbudget, slimme logistiek en mobiliteitsmanagement

Duurzaam naar school
Alle scholen in de gemeente De Haan werkten tijdens 3 opeenvolgende schooljaren (van 2007 t/m 2010) samen met het gemeentebestuur en de politiezone Bredene-De Haan aan het project ‘Duurzaam naar school’ om zo te komen tot een meer milieuvriendelijke, gezonde en veilige invulling van het woon-schoolverkeer. De auto moest hierbij plaats maken voor meer duurzame verplaatsingen met de nadruk op stappen en trappen: te voet of met de fiets naar school. De Vlaamse regering stond in voor de financiering van het project.

Binnen het project werd een schoolroutekaart opgemaakt met aanduiding van de meest veilige schoolroutes en belangrijkste aandachtspunten voor voetgangers en fietsers. U kunt de schoolroutekaart (ook wel schoolbereikbaarheidskaart genoemd) gratis afhalen op de preventiedienst van De Haan.
 

Top