bouw- en sloopafval

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Deze enorme hoeveelheid bedraagt maar liefst drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Daarom is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats wordt afgevoerd. Dat kan door de belangrijke fractie van het bouw- en sloopafval, de steenfractie, te breken. Deze gebroken steenfractie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de productie van stabilisé of nieuw beton, op voorwaarde dat ze niet verontreinigd is. Dat is mogelijk door gebouwen selectief te slopen. Bij de ontmanteling van een gebouw, worden daarbij de verschillende afvalstromen die vrijkomen apart ingezameld en afgevoerd naar de afvalverwerkingsbedrijven.

Bij selectief slopen moeten eerst de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen, verwijderd worden. Het is sterk aanbevolen om hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars. Verder worden ook de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout, kunststoffen, etc., beter afzonderlijk ingezameld. Hierdoor ontstaan zuivere stromen en kunnen we deze maximaal benutten door ze opnieuw te gebruiken en te recycleren. De inspanningen om selectief te slopen leveren een financieel voordeel op, omdat deze stroom niet eerst moet gesorteerd worden, alvorens te recycleren.

Uiteraard is het niet de bedoeling om kleine verbouwingen, zoals het uitbreken van een badkamer, te onderwerpen aan selectief slopen. Voor verbouwingen waarbij een bouwvergunning vereist is, biedt het selectieve slopen daarentegen een duidelijke meerwaarde. Ook voor werken waarbij een aanzienlijke hoeveelheid steenpuin vrijkomt, zoals het heraanleggen van een oprit of terras, houdt men de steenfractie best apart. Een container zuiver steenpuin is immers eenvoudiger te verwerken en kost een stuk minder dan het verwerken van een container gemengd afval.

De hoeveelheid bouw- en sloopafval die jaarlijks in Vlaanderen vrijkomt, wordt geschat op 6,6 tot 8 miljoen ton. Bouw- en sloopafval is in volume dan ook één van de grootste afvalstromen. Het is dan ook van belang dat deze fracties zo optimaal mogelijk gerecycleerd worden en/of verwerkt worden om zo de milieuschade te beperken. Het is daarom van belang dat wanneer je bouwt of verbouwt, het bouw- en sloopafval zoveel mogelijk sorteert in functie van recyclage. Zo kan je steenpuin scheiden van vlak glas, hout, inert afval en asbest.

Waarmee kun je terecht op het containerpark en wat gebeurt er mee?
· Bouw- en sloopafval: enkel zuiver harde materialen zoals steenbrokken kunnen in deze container gedeponeerd worden. Een verwerker ontdoet dit van alle onzuiverheden en breekt dat puin naar verschillende groottes. Dit puinafval kan dan hergebruikt worden.

· Inert afval: in deze container kun je volgende zaken deponeren: ytong, lavabo, wc, bad, servies, etc. Alle zaken die uit porselein, keramiek of niet recycleerbaar glas zijn gemaakt. Dat is afval dat niet meer hergebruikt kan worden en op een stortplaats belandt.

· Asbesthoudend bouwafval: dat is een container specifiek voor alle “gebonden asbest” (golfplaten, dakleien, gevelleien, afvoerbuizen, schouwpijpen, vensterdorpels). Het asbesthoudend materiaal dient met de nodige voorzichtigheid in de container geplaatst te worden. Vermijd materiaalbreuk. Asbest belandt op een specifieke stortplaats die ook moet voldoen aan de strengste normen.

· Vlak glas: alle soorten gemengd glas (gekleurd, draad, gelaagd, dubbelglas, spiegelglas) zonder frame kunnen in deze container. Dat vlak glas kan gesmolten worden en opnieuw gebruikt worden.

Met hoeveelheden beperkt tot 1,5m³ kan men tegen betaling terecht op het containerpark. De kostprijs hangt af van de aangebrachte hoeveelheid en de soort afval (vanaf € 5 tot € 30). Inwoners kunnen tot 1m³ per jaar gebonden asbest gratis afleveren op het containerpark. 
Bouwaannemers en schrijnwerkers dienen conform de afvalwetgeving zelf in te staan voor het afval eigen aan hun bedrijvigheid en kunnen daarvoor dan ook niet terecht op het containerpark.

Top