U bevindt zich hier: > leefmilieu > milieu & afval > afvalophaling > hakselen

hakselen

Aanvullend bij onze dienstverlening op het containerpark, kunnen grote hoeveelheden snoeihout tegen betaling door de gemeentelijke technische dienst ter plaatse gehakseld worden tijdens de periode van 1 november tot en met 31 maart (mits beschikbaar en max. 4 uur/jaar per locatie).

Naam en adres dienen tijdig medegedeeld te worden aan de milieudienst op 059 24 21 28

Het snoeihout dient goed verwerkbaar te worden aangeboden:
• bereikbaar met de tractor;
• de takken dienen in gelijke richting gelegd, dikste diameter richting tractor;
• volumineuze takken dienen ontdaan van hun zijtakken;
• er mogen geen takken met doornen en wortels worden aangeboden.

Kostprijs
• € 15 per kwartier;
• € 30 per kwartier indien hakselhout dient afgevoerd te worden.

Top