groen

Wekelijkse huis-aan-huis ophaling op dinsdag (maart t/m november).

Groenafval
Uitsluitend in reglementaire composteerbare tuinafvalzakken, te koop tegen € 0,8/zak of € 16/pak, op dezelfde plaatsen als de zak voor restafval.

Toegelaten: alle tuinafval, nl. gazonmaaisel, klein snoeihout, verwelkte bloemen, plantenresten en bladeren.
Niet toegelaten: boomwortels, keukenafval, aarde en zand, mest en stenen.

Alle groenafval dat aangeboden wordt op het containerpark dient betaald te worden. De goedkoopste en milieuvriendelijkste oplossing blijft nog altijd thuis composteren.

Snoeihout > Sticker snoeihout verplicht
Op elke bundel snoeihout dient een sticker gekleefd te worden. De stickers worden verkocht in de gemeentelijke verkooppunten van afvalzakken en kosten € 0,4/stuk. De kostprijs van de sticker dekt gedeeltelijk de ophaal- en de verwerkingskosten van het snoeihout. Bundels snoeihout zonder stickers worden niet meegenomen!
De bundels mogen max. 1 m lang zijn met een diameter 50 cm en worden gebundeld met touw (geen metaaldraad, geen kunststof).
De sticker kan best rond het touwtje gekleefd worden.

Aanvullend bij onze dienstverlening op het containerpark, kunnen grote hoeveelheden snoeihout tegen betaling door de gemeentelijke technische dienst ter plaatse gehakseld worden tijdens de periode van 5 november tot en met 31 maart.
Naam en adres dienen tijdig medegedeeld te worden: 059 24 21 28.

Groencontainers
Voor uw groenafval kunt u eveneens gebruik maken van rolcontainers. Het groenafval in containers wordt huis-aan-huis samen met het ander groenafval opgehaald.
> Aankoop rolcontainer via IVBO. Er is keuze tussen rolcontainers van 240l, 360l of 1100l.
> Jaarlijks abonnement via IVBO
Meer info: IVBO  050 45 63 11 of groen nummer 0800 97 238

Top