grof vuil

Grofvuil op afroep – bel IVBO!

Wat kan? 
Grofvuil is brandbaar restafval dat niet in de huisvuilzak kan, dat niet hergebruikt kan worden of niet voor recyclage in aanmerking komt. Het is de verzamelnaam voor grote, brandbare stukken afval zoals een kapotte stoffen zetel, een versleten tapijt, een matras... 
 
Wat kan niet? 
PMD, papier & karton, glasafval, KGA, groenafval, bouw- en sloopafval (dus ook afbraakhout), autobanden, piepschuim en elektrische apparaten. Dit wordt gescheiden opgehaald of ingezameld op het containerpark.
 
Opgepast! Oude metalen (schroot) wordt vanaf 2015 niet meer aan huis ingezameld!
 
Praktisch
Grofvuil wordt enkel op afroep aan huis ingezameld. Je doet hiervoor een telefonische aanvraag bij IVBO op 050 45 63 11. 
De afroepen bij IVBO dienen ten laatste 14 dagen voor de effectieve ophaaldatum aangevraagd te worden. 
De kostprijs bedraagt € 15 per afroep voor max. 5 stuks! De facturatie gebeurt rechtstreeks via IVBO.
 
Houd de ophaalkalender in het oog voor de juiste data waarop het grofvuil wordt ingezameld. Plaats het materiaal tijdig en correct buiten.

 

Top