restafval

Wekelijkse huis-aan-huis ophaling op maandag.
Alleen huishoudelijk afval dat niet in aanmerking komt voor recyclage, uitsluitend in de reglementaire huisvuilzak (gele kleur).
De voorgeschreven huisvuilzakken zijn te koop in het gemeentehuis, het oud-gemeentehuis Wenduine, de infokantoren, de verhuurkantoren en bij verscheidene plaatselijke handelaars, en kosten € 1,30/zak of € 26,00/rol. Kleine huisvuilzakken (40 liter) kosten € 0,90/zak of € 18,00/rol.

Let wel: PMD, vloeistoffen, klein gevaarlijk afval, papier, karton en glas horen niet thuis in de huisvuilzakken.

Nachtophalingen in toeristische zone (sector T) van 4 juni t/m 14 september.

 

Afvalkalender 2018
>
sector 1
>
sector T

Top

vuilniszak