sluikstorten & verbranden

Het achterlaten van afval op niet-reglementaire tijdstippen of plaatsen wordt beschouwd als "sluikstorten" en wordt streng beboet. Ook verbranden van afval is verboden en wordt beboet.

Tarieven
• klein afval (hondenpoep, paardenpoep, flessen, blikken): € 50,00
• middelgroot afval (niet reglementaire huisvuilzakken, klein huisraad): € 100,00
• groot afval (grote huisraad, tv’s, frigo’s, matrassen): € 250,00.

De Vlaamse milieureglementering verbiedt het verbranden van afvalstoffen. Er is evenwel een uitzondering voor plantaardige afvalstoffen afkomstig van het onderhoud van tuinen, de ontbossing of ontginning van terreinen of eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden op voorwaarde dat de stookplaats zich op ten minste honderd meter afstand van alle begroeiing en bebouwing bevindt. In de praktijk zijn er zeer weinig plaatsen die aan deze eis voldoen, zeker in de woonzones.
Stokers kunnen bij overtredingen boetes krijgen die oplopen tot € 2500.

Voor het verbranden van afval en/of groenafval zijn er milieuvriendelijke alternatieven. In de eerste plaats is er de selectieve huis-aan-huis ophaling van verschillende soorten afval. Daarnaast kan je met veel afval terecht op het containerpark.
WEBSITE : www.ivbo.be

Top