U bevindt zich hier: > leefmilieu > milieu & afval > milieuklachten

milieuklachten

Centraal meldpunt
De gemeente De Haan heeft een centraal meldpunt voor alle klachten in verband met:
. een milieuverstoring gerelateerd aan een vergunningsplichtige inrichting of activiteit;
. een probleem van geluids-, geur-, stof-, rook- of lichthinder;
. een milieuverstoring waarbij een vermoeden bestaat dat de menselijke gezondheid kan worden aangetast.

Via dit meldpunt worden de gemelde klachten in MKROS, een door het Vlaams gewest uitgewerkte databank, ingevoerd en verder opgevolgd. MKROS maakt het mogelijk een goed inzicht te krijgen in de plaatsen waar hinderbronnen aanwezig zijn en waar probleemsituaties zich voordoen, zodat ook op lange termijn gericht acties kunnen ondernomen worden om de hinder terug te dringen.

U kunt tijdens de openingsuren met uw milieuklachten terecht bij de milieudienst. U kunt uw klacht ook per e-mail (milieudienst@dehaan.be), per brief of per fax bezorgen (059 24 21 23).

Buiten de kantooruren kan u terecht bij de lokale  politiezone Bredene-De Haan (059 33 33 16)

De milieudienst (of de gemeente) kan niet alle klachten oplossen, maar kan wel de nodige informatie geven hoe men deze klacht moet behandelen. Het is echter niet de bedoeling dat de gemeente een bemiddelingskantoor wordt voor allerhande burenruzies.

Top