U bevindt zich hier: > leefmilieu > milieu & afval > pesticiden

pesticiden... zonder is gezonder

Tegen elk wat wils
Pesticiden zijn er voor diverse doeleinden. Er zijn fungiciden, insecticiden, herbiciden…“Tegen elk wat wils”, om zo te zeggen. Pesticiden kunnen nuttige diensten bewijzen, vb. om plagen onder controle te brengen. Er bestaat een hele erkenningsprocedure voor; wat aangeeft dat de overheid hun nut in bepaalde omstandigheden erkent.

Het gebruik ervan houdt echter altijd een zeker risico in. Ze zijn nu eenmaal ontworpen om leven ‘kapot’ te krijgen; of dat nu planten, insecten, schimmels of andere levensvormen zijn.
Vooreerst houdt onoordeelkundig gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen heel wat gezondheidsrisico’s in voor de gebruiker zelf. Al jarenlang toont onderzoek aan dat indien deze gifstoffen opgenomen worden door ons lichaam, ze uiterst schadelijke effecten kunnen hebben. Afhankelijk van de actieve stof kan het gaan om gevolgen voor de vruchtbaarheid,een verhoogde kans op de ziekte van Parkinson en kanker. Het inademen of accidenteel innemen van deze stoffen kan zeer zware, zelfs dodelijke gevolgen hebben. Ook omstaanders of personen die later op de behandelde plaatsen met (resten van) de stoffen in contact komen kunnen aan deze gevaren worden blootgesteld.
Een deel van de gebruikte producten komt in het oppervlaktewater of in de bodem en daarna in het grondwater terecht. Grondwater dient als grondstof voor ons drinkwater. Dit betekent niet dat ons drinkwater nu onveilig is. Maar het kost de drinkwatermaatschappijen wel heel wat centen en moeite om die kleine doses bestrijdingsmiddelen uit ons drinkwater te houden.
Bestrijdingsmiddelen hopen zich bovendien op in de voedselketen. Waar de concentratie van een stof 1 is in water kan die tot duizenden keer hoger liggen in vissen. Vissen die vervolgens door de mens worden gegeten. De mens staat immers aan de top van elke voedselpiramide. Kortom: pesticiden bedreigen ons leefmilieu en zo ook onze gezondheid.
Het principe ‘beter voorkomen dan genezen’ indachtig, keurde de Vlaamse overheid hierover een decreet goed. Sinds 2004 mogen openbare besturen in principe geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken, tenzij ze dit in een reductieplan grondig motiveren.

Er bestaan alternatieve methoden om onkruid te weren (borstelen, branden…). Maar welke methode men ook kiest er is meer (handen)arbeid voor nodig. Om alles nog enigszins beheersbaar te houden, kunnen niet alle domeinen die door de gemeente beheerd worden even intensief behandeld worden. Bepaalde delen ervan zullen er daardoor misschien wat ‘wilder’ of groener uitzien.
Dit betekent dus niet dat het beheer van die plekken wordt verwaarloosd, maar is louter een gevolg van de uitvoering van het decreet waardoor er minder zal gespoten worden. Sommigen zullen daar misschien wat moeten aan wennen, maar het is zeker de gezondste oplossing voor iedereen.
Waar het schadelijke soorten betreft blijft de gemeente uiteraard ingrijpen. De openbare diensten worden in hun taak bijgestaan door het draaiboek “Zonder is Gezonder”, ook raadpleegbaar op www.zonderisgezonder.be. Ook land- en tuinbouwers en huisgezinnen vinden er tal van tips om ook hun percelen gifvrij te beheren en links naar enkele interessante websites.

HT&D (hygiëne thuis en daarbuiten) tegen elke prijs?
Vraag uzelf ook eens af of u thuis wel pesticiden moet gebruiken. We hadden het hierboven al over de gezondheidsrisico’s, maar spuiten betekent vaak ook de dood voor vele nuttige planten en insecten. Ook de natuurlijke vijanden van de te verdelgen belager vallen ten prooi aan het gif. Op die manier kweek je resistente belagers en dus plagen. In een goed beheerde tuin probeer je zoveel mogelijk dergelijke problemen te voorkomen door reeds tijdens de aanleg ervan met bepaalde elementen rekening te houden en natuurlijke vijanden een kans te geven. Soms is het zelfs beter eens niet in te grijpen. Elke plaag trekt vanzelf zijn natuurlijke vijanden aan tot er een evenwicht wordt bereikt.
Het kan een kleine moeite betekenen (in bepaalde gevallen, maar niet altijd, iets meer werk) maar u krijgt er een gezonde en gevarieerde natuur voor in de plaats.

Meer info hierover vindt u terug in de brochure “De ecologische siertuin” van de Provincie. In een ecologische tuin houdt men bij het ontwerp, de aanleg en het beheer rekening met natuurlijke processen en de specifieke mogelijkheden van de tuin (grootte, bodemtype, oriëntering…).
U kunt de brochure (€ 1,60) telefonisch bestellen op het gratis nummer 0800 20 021 of een mailtje sturen naar ecologische.tuinen@west-vlaanderen.be.
Op www.west-vlaanderen.be/ecologischetuinen kunt u de campagne ecologische siertuinen en de brochure alvast gratis bekijken.
De Provincie biedt ook specifiek opgeleide lesgevers aan voor een pesticidenvrije ‘ecologische siertuin’.
 

Top