streekeigen groen

Onze West-Vlaamse regio onderging de laatste decennia grote veranderingen. Oprukkende ruimte-eisen voor industrie en bewoning, schaalvergroting in de landbouw, etc. veranderde de aanblik van onze regio gevoelig. Allemaal nodige en logische stappen in een vooruitgangsperspectief, maar landschappelijk en ecologisch zijn deze veranderingen zelden een vooruitgang! En dus mag er aan ons West-Vlaams landschap best wel wat gesleuteld worden. En een zeer dankbaar instrument om te sleutelen is streekeigen groen. Voor degene die niet vertrouwd is met de term, houden we het voorlopig heel kort op alle houtige groen, dat vroeger op de boerderij als de normaalste zaak ter wereld gold (geschoren hagen, vrij uitgroeiende houtkanten, knotbomen, alleenstaande hoogstammen…), en helaas ondertussen meestal niet meer geldt...
Met een landschap dat vandaag de dag op vele plaatsen is getekend door verspreide bebouwing, historisch zonevreemde industrie en dergelijks, hoeven we echter zeker niet alleen naar de landbouwsector te kijken voor ons ‘sleutel’werk. Streekeigen groen heeft op vele plaatsen zijn rol te spelen. Zeker en vast op de boerderij, maar evengoed in de particuliere tuin, in het openbare groen en zelfs in industriegebied, waar een verplicht groenscherm zoveel mooier is als het getuigt van respect voor het verleden en de eigenheid van onze streek.

Met streekeigen bomen en struiken sluit je tuin als het ware naadloos aan op het landschap in je streek. Vogels, vlinders, egels e.d. hoeven dan geen bocht te maken om je tuin heen. Zelf heb je echter ook baat bij streekeigen groen i.p.v. uitheems (sier)groen, al was het maar omdat het goedkoper is. Bovendien groeit het niet alleen sneller maar gaat het ook langer mee. Het is immers beter aangepast aan ons klimaat en beter bestand tegen ziekten en plagen. Maar veel mensen zijn het echte landleven inmiddels zo ontgroeid, dat ze niet meer weten wat hier van nature thuishoort.

Bijlagen :
Een lijst met bomen en struiken die hier in onze gemeente goed gedijen
Een uitgebreide gids ‘plantgoed’ van de provincie West-Vlaanderen
 

Top