Hinder door wegenwerken voor uw deur

Aanvraag Hinderpremie
De hinderpremie is voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur. Uw zaak moet daarenboven vaste openingstijden hebben.
Deze premie richt zich voornamelijk op de detailhandel(winkeliers), de horeca en ondernemingen waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.
 
Ernstige hinder betekent dat :
. de rijbaan geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten;
. de werken een oppervlakte van meer dan 50 m² hebben;
. de werken minstens 30 opeenvolgende dagen duren.
 
 
Werkwijze aanvraag tot een hinderpremie
1. De beheerder van de werken is verplicht de nuts- of wegenwerken in te voeren in een databank (GIPOD genoemd). Het Agentschap Innoveren & Ondernemen vraagt de hinderzones op en toets af of er ernstige hinder is en selecteren de getroffen handelaars die binnen deze hinderzone vallen en die voldoen aan de voorwaarden.
 
2. De geselecteerde handelaars ontvangen een bief van het Agentschap Innoveren & Ondernemen voor de werken starten.
 
3. Als handelaar dient u zelf de uitbetaling van de hinderpremie aan te vragen via vlaio.be/hinderpremie. U doet dit binnen de 30 dagen na de datum van de brief en voor de geplande einddatum van de werken. U hebt uw eID met pincode en een aangesloten kaartlezer nodig. 
 
4. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal uw gegevens controleren en indien deze aan de voorwaarden voldoen zal het bedrag op uw rekening worden gestort.


Hoeveel bedraagt de hinderpremie
De hinderpremie bedraagt € 2.000,00 ( maximaal één keer per jaar per periode van hinder).
 
 
U werd niet geselecteerd voor een hinderpremie. Wat nu?
Het Agentschap Innoveren & ondernemen maakt een selectie op basis van verschillende databanken. Misschien staan uw gegevens niet correct in de databanken of voldoet u niet aan de voorwaarden.
U ondervindt toch ernstige hinder waardoor u moet sluiten ? Dan kan u wel in aanmerking komen voor een sluitingspremie. Hiervoor moet uw zaak minstens 21 opeenvolgende dagen gesloten zijn. De sluitingspremie kan u krijgen vanaf de 8ste kalenderdag van uw sluiting.
Ook een beperkt aantal vrije beroepen en diensten die niet buiten de praktijkmuren of fysieke grenzen van de vestiging te organiseren zijn, kunnen een sluitingspremie aanvragen.
 

U kreeg een hinderpremie maar u moet uw handelszaak toch sluiten
Als uw zaak voor minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen volledig moet sluiten ten gevolge van ernstige hinder door wegenwerken, kunt u één of meerdere sluitingspremies aanvragen. Deze premie loop vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting en vraagt u aan in blokken van maximaal 30 kalenderdagen.
Ook deze aanvraag gebeurt online via vlaio.be/hinderpremie. De aanvraag moet uiterlijk op de startdatum van de sluiting ingediend worden.
 

Hoeveel bedraagt de sluitingspremie
De sluitingspremie bedraagt € 80,00/sluitingsdag ( maximaal voor 365 sluitingsdagen per periode van hinder).
 
 
Nog vragen?
Check www.vlaio.be/hinderpremie voor alle voorwaarden en extra informatie. 
Bel gratis naar 1700.
 
Contact : 
Agentschap innoveren & Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel
 

 

Top