U bevindt zich hier: > economie > leurkaart

aanvraag leurkaart

Nieuwe wetgeving omtrent de machtigingen van ambulante handel
Ambulante handel is de verkoop van producten en diensten aan de klant buiten de vestiging van de onderneming. Elke persoon die dergelijke verkopen uitoefent is verplicht een machtiging te hebben die de verkoop op openbare plaatsen, zoals bijvoorbeeld op markten toelaat.
Sinds 1 april 2013 is er een nieuwe wetgeving omtrent de machtigingen van ambulante handel. Alle geldige machtigingen ambulante activiteiten uitgereikt op papieren drager vóór 1 april 2013 moeten dus door hun houders ten laatste op 31 maart 2014 ingeleverd worden bij een ondernemingsloket dat ze vervangt door een elektronische kaart. De omruiling kost 13 euro per machtiging en kan tot 31 maart 2014 plaatsvinden. 
Vanaf 1 april 2014 zullen de papieren machtigingen dus niet langer geldig zijn. De nieuwe beveiligde machtiging heeft de vorm van een identiteitskaart en is voorzien van een QR-code (quick response).
De verantwoordelijken van markten krijgen door het scannen van de QR-code onmiddellijk toegang tot de nodige gegevens van de onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Deze gegevens moeten volledig en actueel zijn, zodat de controles geen problemen veroorzaken.
De nieuwe kaart is duurzamer en veiliger geworden, ook het risico op vervalsing wordt beperkt. De kaart maakt een einde aan het misbruik van vergunningen en aan oneerlijke concurrentie. Het is een grondige vereenvoudiging voor zowel de lokale autoriteiten als voor de handelaars.
 

Top