vernieuwd afschakelplan 2015-2016

Gaat deze winter het licht uit in De Haan?

Met het oog op de komende winter hebben de overheden verschillende mogelijkheden genomen om een stroomtekort te voorkomen. Toch is het niet onmogelijk dat er een afschakeling nodig is. Dat betekent dat er op een moment van stroomschaarste een deel van de gebruikers voor een paar uur van het stroomnet afgesloten wordt.
 
Na evaluatie van het afschakelplan van vorige winter zal op 1 november een nieuw afschakelplan van kracht zijn.
 
Het nieuwe afschakelplan bestaat uit 8 zones. De gemeente De Haan werd door de FOD Economie, in samenwerking met netbeheerder Elia, opgenomen in het afschakelplan. De deelgemeenten Klemskerke, De Haan-Centrum en Vlissegem; alsook de wijk Vosseslag zijn opgenomen in schijf 7. De deelgemeente Wenduine en de wijk Harendijke in schijf 6.
 
Er is een rotatiesysteem van kracht tussen de schijven in dalende volgorde. Dat betekent dat als het tot een afschakeling komt, schijf 8 eerst aan de beurt is. De volgende keer is het aan schijf 7, 6, 5, enz. Enkel schijven 1 en 0 worden gevrijwaard. De kans bestaat aldus dat u tussen 17u en 20u van het elektriciteitsnet afgesloten wordt.
 
Wil je weten in welke schijf uw straat valt? Dit kan je nakijken op afschakelplan.eandis.be
 
Om een afschakeling te vermijden, roept de gemeente alle inwoners op om het elektriciteitsverbruik tot een minimum te beperken. U vindt allerlei tips op de website van de FOD Economie
 
 
 
HOE VERNEEMT U WANNEER ER EEN STROOMONDERBREKING ZAL ZIJN?
Mocht er de komende winter effectief een risico ontstaan op een stroomtekort zal de regering de bevolking daarvan enkele dagen op voorhand verwittigen en de algemene maatregelen nemen om de elektriciteitsconsumptie te verminderen.
Pas in laatste instantie, wanneer blijkt dat deze inspanningen onvoldoende zijn, wordt het afschakelplan in werking gezet. Ten laatste 24 uur op voorhand krijgen de inwoners van de betrokken gemeenten bericht van de stroomonderbreking.
 
Je zal op de hoogte gebracht worden van de stroomonderbreking in uw straat via radio, televisie en deze webpagina. Volg dagelijks aandachtig de berichtgeving, wanneer het echt koud wordt.

Top