algemeen gemeentelijk politiereglement

Het algemeen gemeentelijk politiereglement wordt opgesteld door de gemeente en is goedgekeurd door de gemeenteraad.
Het bevat de regels waaraan de burger zich moet houden.

hoofdstuk 1-strand - duinen - zee
 
hoofdstuk 2- begraafplaatsen 
 
hoofdstuk 3-inrichtingen voor verbruik en vermakelijkheden 
 
hoofdstuk 4-bioscopen en schouwspelzalen 
 
hoofdstuk 5-bijeenkomsten - samenscholingen - carnaval 
 
hoofdstuk 6-kermissen 
 
Hoofdstuk 7 - Straatstoornis - luidsprekers
 
hoofdstuk 8-aanplakken
 
hoofdstuk 9-vandalisme en graffiti
 
hoofdstuk 10-leuren
 
hoofdstuk 11-geldinzamelingen

hoofdstuk 12-openbare reinheid 
 
hoofdstuk 13-vuilnisophaling
 
hoofdstuk 14-containerpark & verwijdering k.g.a.
 
hoofdstuk 15-openbare weg
 
hoofdstuk 16-huurvoertuigen 
 
hoofdstuk 17-honden 
 
hoofdstuk 18-duiven en meeuwen 
 
hoofdstuk 19-paarden 
 
hoofdstuk 20-exotische in het wild levende dieren 
 
hoofdstuk 21-personeel 
 
hoofdstuk 22-kinderhomes en vakantiehuizen 
 
hoofdstuk-23-hulpverlening en brand 
 
hoofdstuk-24-platen en nummers aan de huizen 
 
hoofdstuk 25-kamperen 
 
hoofdstuk-26-markt 
 
hoofdstuk-27-wielingenbad 
 
hoofdstuk-28-wielingencentrum (exclusief zwembad) 
 
hoofdstuk-29-danszalen 
 
hoofdstuk-30-sporthal 
 
hoofdstuk 31 - stilstaan en parkeren

Hoofdstuk 32 - Nachtwinkels

Hoofdstuk 33 - Straf- en andere bepalingen

Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken

Top