inname openbaar domein

Beschrijving
Het gaat over een tijdelijke inname van het openbaar domein buiten de normale gang van zaken zoals geregeld in het verkeersreglement. Zo is het dikwijls nodig bij een verhuis één of meerdere parkeerplaatsen vrij te houden en is het bij werken soms nodig om een container of stelling op het voetpad te plaatsen. Ook wanneer u slechts een paar tegels van het voetpad of een halve meter van de rijbaan inneemt, spreken we over een inname openbaar domein. Er wordt vaak gesproken over ‘inname openbare weg’, maar het is dus meer dan dat.

 
Voorwaarden
Indien u, om wat voor reden ook, een inname openbaar domein gaat doen, dan dient u minimaal 3 weken op voorhand de aanvraag te richten tot de dienst ‘publieke ruimte – openbaar domein’, gelegen in het gemeentehuis, Leopoldlaan 24 – 8420 De Haan (Kl.).
U kan het formulier ‘inname openbaar domein’ downloaden en de aanvraag per fax (059/24 21 23), e-mail openbaardomein@dehaan.be of per post overmaken.
 
Voor inname van (een) parkeerplaats(en) (dus geen rijweg of voetpad of fietspad) voor maximaal 5 kalenderdagen, volstaat het om 4 werkdagen op voorhand een digitale of schriftelijke melding in te dienen bij de dienst publieke ruimte – openbaar domein.
U kan het formulier ‘aanvraag van parkeerplaatsen voor max. 5 kalenderdagen’ downloaden en de aanvraag per fax (059/221 23), e-mail openbaardomein@dehaan.be of per post overmaken.
 
Kosten
Een vergunning voor de inname van het openbaar domein op/langs een gemeentelijke weg is onderworpen aan een belastingreglement dat u hier kan raadplegen.
 
Een overzicht van tarieven:
 

inname openbaar domein voor
het stapelen van materialen…

voetpad, binnen perceelgrenzen, aanrekening per dag/m²

 €0,5
 
  anders dan voetpad, binnen de perceelsgrenzen, aanrekening per dag/m²

 €1

  inname die de breedte van het bouwperceel overschrijdt, aanrekening per dag/m²  €2,5
 
     
plaatsen van containers en liften
(daklift, schaarlift, meubellift…)

plaatsinname: aanrekening dag 1
 

 €10
 

 

aanrekening vanaf dag 2 en/of per bijkomende dag

 

 €5

 

     
occasionele inname door
mobiele kranen, hoogtewerkers, chapewagens, betonpompen…
aanrekening per dag

 

 €10
 
 

     

plaatsen van torenkranen
 

aanrekening per dag van september t.e.m. juni

 €25
 

 

aanrekening per dag in juli en augustus

 €35

     
voorbehouden van parkeerplaatsen

1 t.e.m. 20 meter, aanrekening voor één dag

 €10
  per bijkomende 10 meter  €5
  per bijkomende dag  €5
 
Gaat het om een gewestweg, dan dient u eveneens toestemming te vragen aan het
Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen (AWV),
Duinkerkseweg 10 - 8400 Oostende
 
De gewestwegen in De Haan zijn:
 • N9 (Brugse Baan): Oostende – Brugge.
 • N307 (Brugsesteenweg): Wenduine – Strooienhaan.
 • N34 (Blankenbergsesteenweg – Ringlaan – Koninklijke Baan): Blankenberge – Oostende en Wenduine – Blankenberge.
 • N34y (Nieuwe Rijksweg – Drift): Oostende – Wenduine.
 • N317 (Drift): weggedeelte tussen de tramsporen en het Zeecentrum Duneroze.
 • N329f (Vosseslag): weggedeelte tussen de Driftweg en de Koninklijke Baan (N34)
 • N377: Vlissegem (Vijfwege) – Jabbeke.
AWV rekent een toeslag aan die onder meer afhankelijk is van de oppervlakte die u inneemt.
Bij een gewestweg is er dus zowel een gemeentelijke als een gewestelijke vergunning nodig.
 
Gaat het om werken op de Zeedijk-De Haan of Zeedijk-Wenduine, dan dient u eveneens toestemming te vragen aan het
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust (MDK),
Vrijhavenstraat 3 – 8400 Oostende,
T 059/55 42 11  F 059/50 70 37
 
De wegen die in De Haan onder het beheer vallen van MDK zijn:
 • Zeedijk-De Haan
 • Zeedijk-Wenduine
 • Rochehelling
 • Manitobahelling
Afhankelijk van de aard van de bezetting zal MDK desgevallend eveneens retributie vorderen voor de inname van het openbaar domein.
 
Bijzonderheden
In het geval er een aannemer bij betrokken is, dan dient deze de aanvraag te doen.

 

Top