U bevindt zich hier: > veiligheid & verkeer > verkeer > parkeren

parkeren

In een blauwe zone moet je de parkeerschijf gebruiken, elke dag tussen 9 en 18u.

Tot max. 2 uur, van ma t.e.m. zo
· in de Stationsstraat;
· in de Nieuwstraat noordzijde vanaf de hoek met de Stationsstraat tot aan het huis nummer 6;
· op het pleintje (groentemarkt) op de hoek Marktstraat/Wenduinesteenweg;
· op het marktplein (Driftweg) De Haan-Centrum;
· in de Kerkstraat, vanaf huisnummer 74-76 / 77 tot aan het kruispunt met de de Smet de Naeyerlaan en de Leopold II laan;
· in de Delacenseriestraat, gedeelte gelegen tussen de Kerkstraat en de Zuidstraat;
· in de Langestraat, gedeelte tussen de Kerkstraat en de Jan Devosstraat;
· in de Oostlaan, gedeelte tussen de Kerkstraat en Leopold Brionstraat;
· in de Pauwaertstraat, gedeelte tussen de Kerkstraat en de Zuidstraat.

Tot max. 2u, vanaf de 1ste zaterdag van de paasvakantie t.e.m. 30 september, van ma t.e.m. zo
· in de Leopold II-laan, gedeelte tussen de Kerkstraat en de Van Molstraat;
· in de de Smet de Naeyerlaan, gedeelte tussen de Kerkstraat en de Leopold Brionstraat;
· aan de zuidkant van de Zeedijk-Wenduine, gedeelte vanaf de Demeyhelling tot aan de Manitobahelling, enkel wanneer het verkeer op de Zeedijk-Wenduine is toegelaten is.
· ter Rotonde;

Tot max. 30 min., van ma t.e.m. zo
· in de Marktstraat (noordzijde);
· op de Koninklijke Baan aan het zorgcentrum Zeelinde, over een lengte van 25 meter;
· in de Schoolstraat (noordzijde), t.h.v. de school poort over een afstand van 12 meter.

 

PARKEREN TEGEN DE RIJRICHTING
Een veelvoorkomende en niet ongevaarlijke parkeerovertreding is het parkeren tegen de rijrichting in. 
Als je tegen de rijrichting geparkeerd staat zit je als bestuurder aan de kant van het voetpad, je hebt dus geen zicht op het tegemoetkomend verkeer, ook je achteruitkijkspiegels zijn onbruikbaar. Geparkeerde wagens blokkeren het zicht waardoor je eigenlijk ‘blindelings’ de parkeerplaats moet verlaten.

De algemene regel is bijgevolg dat parkeren en stilstaan tegen de rijrichting niet toegelaten is, niet op rijbaan en niet op een berm of parkeerstrook. Zie artikel 23.1.1° van de wegcode (KB 01.12.75): Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte van zijn rijrichting.

 

Uitgezonderd:
- Als het een straat is met éénrichtingsverkeer, deze uitzondering werd opgenomen in bovenvermeld artikel van de wegcode: indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden;


- Binnen een woonerf mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden (opgelet: in een woonwerf mag alleen geparkeerd worden op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen, wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is of plaatsen waar een verkeersbord het toelaat).

Top