Herinrichten Ringlaan - Wenduine

Het ontwerpdossier voor het herinrichten van de Ringlaan (N34) te Wenduine werd in november aan de gemeenteraad voorgelegd. Het plan van de bovenbouw is nagenoeg definitief, enkel rond het rioleringsaspect zijn er nog enkele zaken die moeten uitgeklaard worden en die vooral te wijten zijn aan de slechte kwaliteit van de ondergrond.
 
Het ontwerp voorziet ondermeer in de aanleg van een rotonde aan de Manitobahelling, waarbij speciale aandacht besteed wordt aan het fiets- en voetgangersverkeer, zodat dit op een veilige manier kan verlopen.
 
Het wegprofiel is zowel voor het noordelijk als voor het zuidelijk wegvak opgebouwd uit een voetpad, een parkeerstrook voor langsparkeren, een fietspad en een rijstrook. Beide wegvakken zijn van elkaar gescheiden door een middenberm, zoals in de huidige situatie.
Het lichtengeregeld kruispunt met de 'Kerkstraat? /?Brugsesteenweg' wordt behouden, waarbij een bijkomende afslagstrook naar de Brugsesteenweg voorzien wordt voor het verkeer komende van de richting 'Molen'.
 
Het kruispunt met de 'Drift?/?Leopold II-laan' wordt ook herzien waarbij de aanzet van de Koninklijke Baan, richting De Haan, voorzien wordt voor tweerichtingsverkeer tot aan de op- en afrit van de parking van het woonzorgcentrum 'Duneroze'.
Aangezien in het nieuwe ontwerp de mogelijkheid voorzien wordt om vanaf de Leopold II laan rechtstreeks de Ringlaan op te rijden via het lichtengeregeld kruispunt en een dubbelrichtingsfietspad voorzien is aan de oostzijde van de rijweg, zal er minder druk verkeer zijn in het westelijk rijweggedeelte, tussen de Ringlaan en de Drift, zodat hier voor schuin parkeren geopteerd werd. Ook hier werd speciale aandacht besteed aan het fiets- en voetgangersverkeer.
 
De start van de wegen- en rioleringswerken is voorzien half augustus 2017, na het bouwverlof.
 
Vooraf is er nog een infovoormiddag voorzien, waarbij de inwoners zich individueel kunnen aanmelden en de afkoppelingswerken op het rioolstelsel toegelicht zullen worden. Tevens is er een algemene infovergadering met de aannemer voorzien waarop de aanpak van de werken, de planning, de fasering... zullen toegelicht worden.

Top