Herinrichten Leopoldplein

In opdracht van FARYS en in samenwerking met het gemeentebestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen worden in het Leopoldplein en de Ensorlaan wegen- en rioleringswerken gepland.
Op 20 november werd een informatievergadering gehouden waarbij de stand van zaken toegelicht werd aan de bewoners van het Leopoldplein en de Ensorlaan en de handelaars die een zaak in de betrokken zone hebben.
Het dossier werd voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 30 november 2017, zodat de gunningsprocedure kan opgestart worden.
Het tijdsbestek laat niet toe om de werken tegen de zomervakantie te voltooien, zodat ons bestuur geoordeeld heeft om de uitvoering van de werken uit te stellen tot na de zomervakantie 2018. Er wordt naar gestreefd om de werken half september te starten en de werken aan het Leopoldplein, met inbegrip van deze aan de parking aan de oostzijde, te voltooien tegen de paasvakantie 2019. Tussen de paasvakantie en de zomervakantie 2019 worden de werken aan de Ensorlaan uitgevoerd.
Hierdoor zullen de handelaars tijdens de vakantieperiodes slechts met beperkte hinder geconfronteerd worden.
 

Top