Herinrichten Leopoldplein

In opdracht van FARYS, als rioolbeheerder, en in samenwerking met het gemeentebestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen worden op het Leopoldplein en in de Ensorlaan wegen- en rioleringswerken uitgevoerd.

Half september zijn de nutsmaatschappijen gestart met de voorbereidende werken.
De ingediende offertes m.b.t. de wegen- en rioleringswerken werden geëvalueerd door de ontwerper. Het resultaat hiervan wordt bezorgd aan FARYS die een gunningsvoorstel opmaakt. Na goedkeuring van het gunningsvoorstel door het gemeentebestuur wordt de opdracht gegund en wordt een concrete planning opgemaakt.
De aanvang van de werken is voorzien na de herfstvakantie, zodat de werken tegen de zomervakantie voltooid kunnen worden.
 

Top