U bevindt zich hier: > bestuur > adviesraden > bibliotheek

bibliotheekraad


© annemie craeye 2013

Het beheersorgaan van de openbare bibliotheek begeleidt de werkzaamheden van de bibliotheek. Het beheersorgaan adviseert tevens m.b.t. het beheer van andere culturele gebouwen in de gemeente. De leden zijn afgevaardigden van de politieke fracties, het verenigingsleven en deskundigen.

LB: Steven Deconinck
N-VA/Samen : Dirk adriaenssens
SP.a: Annemie Craeye

Bewust ‘12
Bart Goethals (voorzitter)
Roger Deswelgh (ondervoorzitter)
Johannes Hamaeckers
Marijke Desmet

Sociale-Culturele Verenigingen
Femma De Haan/Vlissegem: Winy Limbach
Markant: Karin Vanoost
Humanistisch Vrijzinnige Vereniging: Eva Van den Bogaert
Heemkring Tussen Noordee en Noordzee: Gilbert Van Hecke
Natuurpunt: Juliette Van Roy

Vertegenwoordiging strekkingen
Vrijzinnig: Carlo D’Abbenigno
Confessioneel: Brigitte Baeten-Hochs
Neutraal: Rietje Vanhaecke

Gecoöpteerd
Paul Top

Deskundigen
Natalie Decrock
Nathalie Vilain

Bevoegde schepen: Rudi Cattrysse

Top